ગુણવત્તા નિયંત્રણ

ગુણવત્તા બ્રાન્ડ નિર્માણ, કંપની વિકાસ અને બજારની સ્પર્ધામાં મૂળભૂત અને આવશ્યક કોર છે.

sffwfaf

અમારા ઉત્પાદનો બોલ વાલ્વના મુખ્ય ભાગો છે, આપણે જાણીએ છીએ કે તેની કેટલી અસર થાય છે, તેથી અમે સારી ગુણવત્તાની ખાતરી કરવા માટે દરેક પગલાને ગંભીરતાથી લઈએ છીએ.
Industrialદ્યોગિક ધોરણો અને ગ્રાહકની આવશ્યકતાઓ અનુસાર, અમે સંપૂર્ણ ગુણવત્તા મેનેજમેન્ટને અમલમાં મૂકવા માટે કડક ગુણવત્તાની ખાતરી સિસ્ટમ ગોઠવીએ છીએ.
તે કાચા માલની ખરીદી, ઉત્પાદન, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ અને સેવા પછીની સંપૂર્ણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને આવરી લે છે.

સામગ્રીની લાયકાતની ખાતરી કરવા માટે, રાસાયણિક વિશ્લેષણ અને ગરમીની સારવાર પછી દરેક કાચા-માલ અને સામગ્રીની યાંત્રિક તપાસ અમારા નિરીક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવશે.
ક્યૂસી દરેક કાર્યકારી પ્રક્રિયા પછી પરિમાણ અને દેખાવની પણ તપાસ કરશે, તે પ્રથમ સમયમાં વિચલન અને ખામીને નિયંત્રિત કરવા માટે અસરકારક છે.

sffwfaf

નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણોમાં શામેલ છે:
1. પરિમાણ નિયંત્રણ
2. સામગ્રીની સકારાત્મક ઓળખ (MPI)
3. યાંત્રિક પરીક્ષણો
4 સીલિંગ ટેસ્ટ
5. ગ્રાહકોની આવશ્યકતા અનુસાર એનડીઇ ટેસ્ટ (પીટી, યુટી, પીએમઆઈ આરટી).

sffwfaf

sffwfaf